Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

Europako esparrua

2018, Ekainak 26

AZTI ikerketa ozeanografiko operazionalaren Europako elitean sartu da

AZTIk ikerketa ozeanografikoan egiten duen lana errekonozitu egin da, ozeanoak behatzeko EuroGOOS europar sisteman eskubide osoko kide sartu baita.

Gobernuarteko Ozeanografia Batzordeko (IOC) Ozeanoen Munduko Behaketa Sistemako Europako partaide izateaz ari gara, hau da, munduko itsas politika zientifikoa babesten duten datu zientifiko ozeanikoak koordinatzen eta hedatzen direla zaintzeko UNESCOk sortutako erakundeko partaide izateaz.

EuroGOOS irabazi asmorik gabeko nazioarteko erakunde bat da, 19 herrialdetako 42 kidek osatua

EuoGOOSen sartzeak (European Global Ocean Observing System) balioan jartzen du AZTIk ozeanografia operazionalaren alorrean egindako lana. Izan ere, diziplina horrek ozeanoetan, itsasoetan eta atmosferan egindako neurketak eta laginketak hartzen ditu bere baitan; baita horien hedapena eta interpretazioa ere, etekin sozioekonomikoak ateratzeko.

Ildo horretan, AZTIk, Euskalmet – Euskal Meteorologia Agentziarekin batera, funtsezko rola jokatu du EuskOOS Euskadiko Ozeanografia Operazionalaren Sistemaren garapenean, zeinak itsasoaren unean uneko egoera etengabe behatzen duen.

Gainera, modu aktiboan parte hartu du proiektu desberdinetan, hala nola Europar Batasunak lurra behatzeko daukan Copernicus behaketa programan, Europako EMODnet edo JERICO itsas behaketa eta informazio sarean, zeina ikerketa azpiegitura garatzeko egitasmo bat den, europar itsasoetako ingurumenari buruz kalitate handiko informazio zerbitzuak emateko.

Gainera, 2007az geroztik, IBIROOS –EuroGOOSen bost eskualde sistemetako bat– gune IBERIKOA-Bizkaiko Golkoa-Irlanda eskualde aliantzako kidea da AZTI. Halaber, hainbat lantaldetako kidea da, eta lantaldeotan datuen kudeaketari eta kalitateari buruzko zereginetan (DATAMEQ Working Group), goi maiztasuneko radarretan (HF Radar Task Team) eta kostaldeko ozeanografia operazionalean dihardu (Coastal Working Group).

Expertise hori guztia baliagarria izan zaio ozeanografia operazionalean erreferentziako zentro gisa sendotzeko eta azkenean EuroGOOSeko partaide diren 19 herrialdetako 42 kideen arteko bat izateko.
Erakundeko eskubide osoko kide gisa, AZTIk lehentasunak identifikatzeko, estrategiak lantzeko, lankidetza hobetzeko eta Europan ozeanografia operazionalaren onurak sustatzeko prozesuetan parte hartuko du, Ozeanoaren Europar Behaketa Sistema (EOOS) integratu, sostengarri eta eskuragarri bat ezartzen parte hartzeaz gainera.

Ozeanografia operazionalaren garrantzia
Ozeanoak planetaren bi heren estaltzen ditu; haren portaera giltzarria da klimarako, eta oxigeno, ur, elikagai eta lehengaien iturri da, munduko garraiorako eta turismorako funtsezko elementu izateaz gain. Hein handi batean, gure planetaren etorkizuna ozeanoaren egoera eta portaera onaren mende dago; hori dela eta, ozeanografia operazionalaren bidez ozeanoa etengabe behatzeak berebiziko garrantzia dauka.

Azken hamarkadetan, diziplina honek aurrerapen nabarmena izan du sistema eta tresna desberdinen bidez, izan ere, horiei esker, ozeanoa sistematikoki beha daiteke epe luzera, behaketek emandakoa interpretatu eta hedatu egin daiteke, eta datuak etengabe eta denbora errealean eman. Adibidez, datuak denbora errealean bildu daitezke salbamenduko operazioak azkarrago eta seguruago egiteko edo korronteen nahiz medusen aurrean hondartzetako segurtasuna handitzeko.

Epe luzera, ozeanografia operazionalak aukera ematen du muturreko gertaera naturalak aurresateko, itsas baliabideen ustiapen sostengarri bat planifikatzeko, itsasoaren mailaren igoera eta klima aldaketak itsasertzean eragiten dituen ondorioak aurreikusteko, baita itsasoko energia iturrien bideragarritasuna aztertzeko ere, esaterako, itsaso zabalean aerosorgailuak jarrita.

AZTIk ozeanografia operazionalaren alorrean egiten duen lana, berez, korronteak, mareak, sedimentuen garraioa eta halako itsas prozesuak denbora errealean neurtu eta behatzeko sistema eraginkorren erabileran oinarritzen da, eta horren osagarri, itsasoaren portaerari buruzko aurreikuspenak edukitzea ahalbidetzen duten simulazio eredu estatistiko eta matematikoak darabiltza. Teknika horien bidez, esate baterako, giza ekintzek inguruneari eragiten dizkioten inpaktuak ebalua daitezke, eta isuri kutsatzaileen kontra eraginkortasunez borrokatu.