Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

2017, Ekainak 27

Eusko Jaurlaritzak 2,3 milio euro erabiliko ditu landa guneetan ekonomia dibertsifikatzeko eta enplegua sortzeko

Eusko Jaurlaritzak “Landa guneen Definizio Teknikoa” izeneko azterlanaren arabera G4, G5 eta G6 gisa sailkatutako landa guneetako garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzen deialdia onartu zuen

, 2017rako. Diru laguntza ez-itzulgarriak direnez, helburua da erakunde pribatuei nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioak egiten laguntzea, landa guneetan enpleguari eusteko edo enplegua areagotzeko.

Kopuru osotik ia bi milioi enpresak ezartzeko eta garatzeko erabiliko dira, eta gainerakoa enplegua sortzeko.

Guztira 2,3 milioi euro erabiliko dira laguntzetarako, eta diru hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuetatik etorriko da. Kopuru osotik ia bi milioi enpresak ezartzeko eta garatzeko erabiliko dira, eta gainerakoa enplegua sortzeko.

Diruz lagundu daitezkeen laguntza bideak eta jarduketak
Hauek izango dira laguntzaren xede:
• Nekazaritzaren sektorearekin zerikusia izan ez baina sektorea dibertsifikatzen duten jarduerak.
• Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak sortzea eta garatzea, eta autonomo gisa alta emandako pertsona fisikoek garatutako proiektuak, betiere inbertsioak nekazaritzako elikagaien produkziorako, eraldaketarako eta salmentarako badira.
• Enplegua soil-soilik sortzea. Laguntza hauen onuradunak izan daitezke mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak, betiere nekazaritzakoak ez badira eta landa guneetan kokatzen badira. Era berean, laguntzen onuradunak izan daitezke langabezian dauden eta enpresa izaera hartuko duten pertsona fisikoak, baldin eta nekazaritzakoa ez den proiektua bati ekiten badiote eta proiektu horrek enplegua ematen badio.
Lerro horien barruan, hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduketak:
• Lehen sektorekoa ez den industri jarduerarekin zerikusia duten proiektuak. Turismoarekin zerikusia duten proiektuak
• Zerbitzuen ezarpenarekin eta eskaintzarekin zerikusia duten proiektuak:
• Artisautzaren eta artisau jardueren garapenerako proiektuak.
• IKTekin eta merkataritza elektronikoarekin zerikusia duten proiektuak.
• Inoiz enplegurik eduki ez duten pertsonak edo lehen zutena galdu dutenak besteren konturako langile kontratatzea.
• Langile autonomoak instalatzea edo ekonomia sozialaren erregimen juridikoko enpresak sartzea bultzatuko duten jarduera independenteak sortzea.