Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

2016, Urriak 18

Euskadik nekazaritzako elikakatearen kontrol ofiziala hobetzen duen plan bat arautu du

Eusko Jaurlaritzak ontzat jo du EAEko Nekazaritzako Elikakatearen Kontrol Ofizialaren 2016-2020ko Plana arautzen duen Agindua

, Ekonomiaren Garapeneko eta Lehiakortasuneko sailburuak emandakoa. Agindu horrek, hain zuzen, elikagai eta pentsuen segurtasunari eta kalitateari dagozkion arauak betetzen ditu, baita arlo horretan diharduten EAEko agintaritza guztien arteko koordinazio-behar bereziak ere.

Plana Nekazaritza eta Elikadura Politikaren 17/2008 Legeari jarraikiz jarri da martxan, eta aurrerabide handia ekarri du administrazioek nekazaritzako elikakate osoan egiten diren kontrol ofizialak integratzeko gauzatzen duten lankidetzan eta koordinazioan. Hala, planaren bidez zenbait hutsune aurkitu dira esparru horretan, eta kontrol ofizialerako erabil daitezkeen baliabideak optimizatzea lortu da.

Metodologia erabat parte-hartzailea erabili dute, eta 40 pertsonatik gora aritu dira, lantaldeak osatuta.

Plana osatzeko, elkarlanean aritu dira Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna Saila, foru-aldundietako nekazaritza- eta abeltzaintza-sailak eta Elika Fundazioa. Metodologia erabat parte-hartzailea erabili dute, eta 40 pertsonatik gora aritu dira, lantaldeak osatuta.

Elkarlan horretatik, bada, agiri erabilerraza eta praktikoa sortu da, gaia nahiko konplexua izanagatik. Planaren testu osoa hemen eskura daiteke:
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.eus/plan-control-oficial-cadena-alimentaria/r50-7393/es/

Euskal errealitatera egokitua
Planak nekazaritzaren, abeltzaintzaren, arrantzaren eta elikaduraren sektoreei eragiten die. Europako lege-esparrua eta Administrazio Zentralak ezartzen dituen oinarriak errespetatzen ditu, baina, hori bai, EAEko elikagaien ekoizpen-sistemen errealitatera eta erkidegoko administrazioaren egitura berezietara egokituta dago.

Planak, zehazki, azaltzen du zer-nolako kontrolak egiten diren elikagai eta pentsuen segurtasunarekin, animalia-osasunarekin, landare-osasunarekin, animalia-ongizatearekin, giza kontsumorako ez diren animalia-azpiproduktuekin, elikagaien kalitate komertzialarekin eta bereiziarekin eta nekazaritza ekologikoarekin lotutako legeria betetzen dela egiaztatzeko.

Ikuspegi aurreratua
Kontrol ofizial horien helburua da arriskuak gertatu baino lehenago detektatzea eta ezabatzea. Hori dela eta, kontrolak zehatz-mehatz planifikatzen dira, analisi zorrotz batean oinarrituta. Gainera, kalitate gorenaren, eraginkortasunaren, efizientziaren eta proportzionaltasunaren irizpideei jarraituz egin behar dira kontrolak, eta, aldi berean, malgu jokatu behar da, tokiko eta kalitatezko produktuak ekoitzi eta merkaturatzen dituzten operadore txikiei irauteko eta sustatzeko modua emateko, betiere higieneari, ingurumenari eta animalia-ongizateari dagozkien arauak beteta.

Plana bost urtez egongo da indarrean (2016-2020), bat etor dadin Europako estrategiekin eta Elikakatearen Kontrol Ofizialerako III. Plan Nazionalarekin. Horrela, denbora nahikoa egongo da beharrizanak modu objektiboan aztertzeko eta lehentasunak ezartzeko, baita aurreikusitako lan guztiak egiteko ere.