Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

2014, Urriak 29

13 milioi euro landa eta itsasertz guneetako bizia hobetzeko

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak 13 milioi euroko kopurua bideratu du guztira Euskadiko landa- herrien bizi-kalitatea hobetzeko

eta landa- eta itsasertz-guneak modernizatzeko Erein, Leader eta Itsaspen programetara.

Horrela, aurrerapauso bat eman da Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren helburu nagusietako bat, alegia, Euskadiko landa- herrien bizi-kalitatea hobetzea eta landa- eta itsasertz-guneak modernizatzea, lortzeko bidean. Programa horien esparruan gauzatutako jarduerak NIREA AKORDIOA estrategiaren barruan sartzen dira; hain zuzen, lehen-sektorea indarberritzeko eta landa- eta itsasertz-guneak biziberritzekoan. Duela gutxi, Arantza Tapia sailburuak estrategiarekiko atxikimendua erakutsi zuen, berriz ere esanez «euskal gobernuak konpromisoa duela lehen-sektoreko pertsonekiko eta Euskadiko landa- eta itsasertz-guneetako biztanleekiko».

2014rako onartu diren hiru programetatik, Erein izenekoari esleitu zaio zenbateko handiena: 6,6 milioi euro, landa-eremuak sustatu eta garatzeko jarduera eta inbertsioak finantzatzera bideratuak.

Zehazki, jarduera hauek sustatzen dira Erein diru-laguntzen programaren babespean: landa-ekonomia eta -biztanleriarentzako oinarrizko zerbitzuak hobetu eta sortzekoak; eta haiek berritzeko eta garatzekoak; landa-ondarea zaintzeko eta hobetzekoak; enpresak (haien babes-azpiegiturak barne) sortzeko, handitzeko eta modernizatzekoak; enplegua sortzekoak eta etxebizitzak hobetzekoak.

Leader programari dagokionez, 4 milioi euro baino apur bat gehiagoko diru-hornidura du

Leader programari dagokionez, 4 milioi euro baino apur bat gehiagoko diru-hornidura du; horietatik, 2.762.500 EAEko Aurrekontu Orokorretatik esleitu dira eta 1.300.000 Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsetik (LGENF). Diru-laguntzon bitartez gizarte- eta ekonomia-arloko garapena mesedetu nahi da, hartara landa-biztanleak mantendu ahal izateko enplegu-aukerak sustatzeko eta, haien bizi-kalitatea hobetu ahal izateko, ekipamendu eta zerbitzuen hornidura hobetzeko.

Bestalde, Itsaspen programari 2.300.000 euroko diru-kopurua esleitu zitzaion Euskadiko Autonomia Erkidegoko (EAE) Aurrekontu Orokorretatik. Laguntza-programa horren helburua da Euskadiko Autonomia Erkidegoko itsasertz-guneen sustapena eta garapena indartzea, biztanleriaren oinarrizko zerbitzuak eta bizi-kalitatea hobetuz eta kostaldeko herriak indarberritzen, biziberritzen eta garatzen lagunduko duten ekonomia-jarduera berrien sorrera babestuz.