Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

Sentsibilizatzea

2014, Maiatzak 26

Elikagaien segurtasuna euskal prentsa

Eusko Jaurlaritzaren mende dagoen Elikagaien Segurtasunerako Fundazio ELIKAk eta EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak Elikagaien Segurtasuna Euskadiko prentsan 2013 izeneko ikerketa egin dute.

Helburua enpresa eta erakundeetako arrisku-gestoreentzat baliagarria izatea da, bai gogoetarako elementu gisa, bai erabakiak hartzeko prozesuetan.

Orotara 1.803 berri aztertu dituzte azterlanean: 2013an zehar paperean argitaratzen diren bederatzi euskal egunkarietan agertutakoak dira guztiak. Ateratako ondorioetatik hauexek nabarmendu ditzakegu:
• Aztertutako egunkarietan, elikagaien segurtasunarekin lotuta batez beste 150 albiste plazaratu dira hilean, iaz baino gehiago.
• Elikagaien segurtasunak sei gai nagusi hartzen ditu: elikagaien segurtasuna, elikadura-arriskuak, elikagaiak/elikadura, nekazaritza/abeltzaintza/arrantza, elikagaien industria, eta osasuna/nutrizioa/alergiak; horiei buruzko 2013ko albiste guztiak aztertu dituzte, bai eta ELIKAri erreferentzia egin diotenak ere, denbora-tarte beraren barruan.
• 2013an, nekazaritza/abeltzaintza/arrantza alorrak izan du presentzia handiena; ondoren datoz osasuna/nutrizioa/alergiak eta elikagaien industria.
• Orokorrean, elikagaien segurtasunarekin lotutako gaiak gero eta gehiago balioesteko joera beha dezakegu, 2012an baino maizago aipatzeaz gainera, garrantzi handiagoa eman zaielako, azal, koadernotxo, orri nagusi eta abarretan agertu baitira berriok.
• Berrien % 11k baino ez dute «arrisku» hitza espresuki aipatzen. Proportzioa oso txikia da. Izan ere, 2013an ez da elikagai-arriskuekin lotutako egoera garrantzitsurik gertatu, eta gertakariren bat jazo denean, zaldi-haragiaren iruzurra kasu, ez die osasun-arazorik eragin euskal biztanleei.
• Ostera, testu askotan (% 35) ez dira datuen iturriak zehaztu; proportzio handia da, kontuan hartzen badugu iturria datu garrantzitsua dela informazioaren irismena baloratzeko. Erabilitako iturriei erreferentzia egiten dieten testuen kasuan, gehienek elikagaien segurtasuneko administrazio eta agentzietako bozeramaileak aipatu dituzte, (% 35); ondoren datoz zientifikoak eta adituak (% 25), gizartearen ordezkariak (% 25), eta, amaitzeko, elikadura-kateko operadoreak (% 15).
Ikerketaren bidez, hurrengoa erdietsi nahi izan dute ELIKAk eta EHUk:
– Elikagaien segurtasunaren inguruan euskal herritarrek jasotzen duten informazioa ezagutzea, Euskadin argitaratzen diren bederatzi egunkariak oinarri hartuta.
– Gehien lantzen diren elikagaien segurtasuneko gaiak ezagutzea, bai eta urtean zehar horiek izandako bilakaera ere.
– 2013an zehar elikagai-arriskuek izandako eragina eta prentsan emandako tratamendua behatzea.
– Berrien idazle eta egileak identifikatzea, eta beren espezializazio-maila zehaztea. 5. Elikagaien segurtasunaren inguruko informazioaren bilakaera aztertzea, 2012an egindako aurreko ikerketaren emaitzak alderatuta.